Najczęściej zadawane pytania

 

W celu zamówienia zdjęć z Mistrzostw wystarczy napisać pod adres email: info@fotodrobik.pl pytanie o konkurs z dnia 08.07.2017r. a otrzymacie wiadomość zwrotną z całą instrukcją zamówienia i linkami do wszystkich występów.
Cennik zdjęć:
1-3szt. 9zł/szt.
4-6szt. 6zł/szt.
7-10szt. 5zł/szt

1 występ 30zł (od około 20 zdjęć)
2 występy 50zł (od około 40 zdjęć)
3 występy 60zł (od około 60 zdjęć)
każdy następny występ +10zł

Filmy wykonane przez Władimira Kluczenkowa zamówicie bezpośrednio na jego stronie:

https://bestpicture.pro/product-category/2017/east-eur-oriental-champ-july-8/

 ZAmawiacie zdjęcia info@fotodrobik.pl

Wyszukaj swoje zdjęcia

——————————————-

V Mistrzostwa Europy Wschodniej – często zadawane pytania.

Czy muszę się zapisać do Ligi Profesjonalistów i opłacać jakieś składki członkowskie, żeby brać udział w konkursach Ligi?

Nie. Nie musisz się zapisywać, ani opłacać żadnych regularnych składek. Udział w konkursie Ligi do niczego cię nie zobowiązuje na przyszłość.

Co to są kategorie rankingowe? Czym się różnią od nierankingowych?

Kategorie rankingowe to kategorie w których uczestnik zdobywa punkty rankingowe, pozwalające na transfer do kolejnej kategorii zaawansowania. Punkty są wyliczane na podstawie sumy punktów sędziowskich zgodnie z tabelą:

Suma punktów sędziowskich: (dzielona przez liczbę sędziów)       Suma punktów rankingowych:

90-100                                                                                                  5

80-90                                                                                                    4

70-80                                                                                                    3

60-70                                                                                                    2

50-60                                                                                                    1

Liga przeprowadza w ciągu sezonu (wrzesień-lipiec) wiele konkursów rankingowych o różnej randze: regionalne, krajowe i międzynarodowe. Trzy z nich są obowiązkowe (krajowe i międzynarodowe) i wyznaczają współczynnik, przez który mnoży się uzyskane punkty (krajowe – 1,5, międzynarodowe – 2). Jeśli tancerz zebrał odpowiednią ilość punktów, ale nie brał udziału we wszystkich obowiązkowych turniejach, punkty nie dają transferu do wyższej kategorii. Jeśli tancerz nie zebrał odpowiedniej ilości punktów, ale brał udział we wszystkich obowiązkowych i nieobowiązkowych turniejach, część jego punktów przechodzi na kolejny sezon zgodnie z tabelą:

Liczba punktów w bieżącym sezonie:                    Liczba punktów w następnym sezonie:

15-19                                                                                            2

10-15                                                                                           1,5

5-10                                                                                              1

1-5                                                                                               0,5

Liga organizuje również seminaria, warsztaty i kongresy, za udział w których uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty.

Które kategorie są rankingowe?

Podział w Lidze Profesjonalistów wygląda następująco:

– amatorzy początkujący

– amatorzy zaawansowani

– kandydaci na profesjonalistów

– profesjonaliści

Powyższe kategorie zaawansowania dotyczą klasycznego tańca orientalnego i przedziału wiekowego „dorośli” (18-34 lata) i „seniorzy” (35-49). We wszystkich kategoriach poniżej 18 lat występują wyłącznie „początkujący” i „zaawansowani”. W grandseniorach (50+) – „amatorzy” i „profesjonaliści”.

Rankingowymi kategoriami są również kategorie „grupy” (5-8 osób) i „formacje” (9-16 osób), oraz „mężczyźni solo”.

Ile punktów muszę zebrać, żeby przejść do wyższej kategorii?

Liczba punktów wymagana do transferu: amatorzy początkujący → amatorzy zaawansowani (20 p.), amatorzy zaawansowani → kandydaci na profesjonalistów (30 p.), kandydaci na profesjonalistów →profesjonaliści (40 p.). Transfery odbywają się dwa razy w roku: w lipcu-sierpniu i w grudniu-styczniu.

Nie zebrałam odpowiedniej liczby punktów, nie brałam udziału w odpowiedniej liczbie konkursów Ligi, ale mój poziom jest wyższy niż „amatorów początkujących”. Co robić?

Transferu tancerza do wyższej kategorii może dokonać również zarząd Ligi, na podstawie filmu. Link do filmu należy przesłać organizatorom konkursu przed zgłoszeniem, a zostanie on przekazany zarządowi Ligi. O decyzji tancerz zostanie poinformowany mailowo.

Zarząd Ligi (skład sędziowski) może również zdecydować o transferze tancerza do wyższej kategorii na podstawie jego występu na konkursie –wówczas informacja ta jest podawana podczas ogłoszenia wyników lub po konkursie.

Będę brała udział w konkursie Ligi po raz pierwszy. Wcześniej brałam udział w konkursach innych organizacji i zajmowałam wysokie miejsca. Do jakiej kategorii powinnam się zgłosić?

Zgodnie z zasadami Ligi, każdy, kto po raz pierwszy uczestniczy w konkursie Ligi, automatycznie przydzielany jest do „amatorów początkujących”. Jeśli tancerz uważa, że jego poziom jest wyższy – może przesłać swój film lub link do filmu na adres mailowy organizatora, który przekaże go zarządowi Ligi w celu dokonania właściwej klasyfikacji tancerza. Film powinien przedstawiać taniec danej osoby, najlepiej klasykę i powinien prezentować w miarę możliwości najbardziej aktualne umiejętności. Miejsce wykonania filmu nie ma znaczenia (występ na scenie, na imprezie, w sali treningowej itp.) Jakość filmu powinna umożliwiać prawidłową ocenę tańca (odpowiednie oświetlenie itp.) Autorstwo przedstawionej choreografii nie ma znaczenia. O decyzji zarządu Ligi organizator poinformuje tancerza mailowo.

Liga Profesjonalistów nie ma powiązania z innymi organizacjami tanecznymi i nie honoruje dyplomów ani tytułów zdobytych na innych turniejach. Jedynym wskaźnikiem poziomu tancerza jest jego taniec.

W zeszłym roku brałam udział w konkursie Ligi, w „amatorach początkujących”. Czy w tym rogu mogę się zgłosić do „amatorów zaawansowanych”?

Jeśli nie zebrałaś 20 punktów rankingowych w okresie wrzesień-lipiec, nie wysyłałaś swojego filmu z prośbą przydzielenia do wyższej kategorii, sędziowie nie przenieśli cię do „amatorów zaawansowanych” po twoim występie na poprzednim konkursie – powinnaś zgłosić się do „amatorów początkujących”. Są tancerze, którzy tańczą w „amatorach początkujących” po kilka lat 🙂

Gdzie mogę zobaczyć, jak tańczą uczestnicy konkursów Ligi Profesjonalistów?

Na kanale youtube „Oldfrinx”. Właściciele tego kanału pasjami filmują konkursy tańca orientalnego, głównie ukraińskie, i umieszczają je na YT w całości. Wśród umieszczonych tam konkursów są również konkursy Ligi Profesjonalistów (Ukrainian Cup, Primorye Cup…)

https://www.youtube.com/user/oldfrinx/playlists

Czym się różnią kategorie „amatorów” od „kandydatów” i „profesjonalistów”?

W kategoriach „amatorów” wykonuje się tylko jeden taniec – klasyczny raqs sharki (patrz – regulamin). „Kandydaci na profesjonalistów” wykonują dwa tańce – klasykę i folklor. „Profesjonaliści” – klasykę, folklor i improwizację do muzyki organizatora. Punktacja z każdego tańca jest sumowana.

Czy mogę wziąć udział w więcej niż jednej kategorii konkursowej?

Oprócz jednej klasycznej solowej kategorii rankingowej, zgodnej ze swoim przydziałem (kategorią zaawansowania i wiekową), możesz wziąć udział w dowolnej ilości kategorii nierankingowych, takich jak: folklor, show-bellydance, tabla-solo, debiut, duet, a także w dowolnej ilości kategorii grupowych.

Czy w kategoriach show, folklor, tabla jest również podział na „amatorów”,„kandydatów”, „profesjonalistów”?

Nie. Są to kategorie nierankingowe, udział w nich nie daje żadnych punktów i jest zupełnie dobrowolny. Kategorie te są dzielone wyłącznie wiekowo, w miarę zapotrzebowania i frekwencji. Jedynie „folklor” jest dzielony na „początkujących” i „zaawansowanych” zgodnie z przynależnością tancerzy do „amatorów początkujących” lub „amatorów zaawansowanych”. „Kandydaci” i „profesjonaliści” nie biorą udziału w kategorii „folklor solo”, gdyż mają obowiązkowy folklor we własnej kategorii.

Czy w danej kategorii grupowej może startować więcej niż jedna grupa z danej szkoły?

Tak. Zgodnie z regulaminem jest to dopuszczalne, pod warunkiem, że skład grup/duetów jest RÓŻNY. Jeśli część składu grup się powtarza, należy pamiętać o kwestii zmiany kostiumu i zwrócić uwagę organizatorom, aby odpowiednio ustawili kolejność występów w kategorii.

Czy kategorie „duety” i „małe grupy” są dzielone na style „oriental”, „folklor” i „show”?

O takim podziale może zdecydować organizator w przypadku dużej ilości uczestników. Dokonując zgłoszenia małej grupy lub duetu, należy zaznaczyć styl tańca, aby ułatwić organizatorowi ostateczną decyzję o dokonaniu takiego rozdzielenia. W przypadku małej liczby zgłoszeń, kategorie te nie będą dzielone.

Jakie rodzaje tańca można wykonywać w kategorii „show-bellydance”?

W Lidze Profesjonalistów do tej kategorii zaliczane są zarówno fuzje i połączenia innego (dowolnego) gatunku tańca z belly dance, jak i taniec orientalny z wykorzystaniem „nieklasycznych” rekwizytów (skrzydła, miecze, wachlarze, fanveile, veil-poi itp.), oraz taniec z wykorzystaniem elementów gry aktorskiej, akrobatyki, innej formy ruchu (pantomima, sztuki walki itp.) Do tej kategorii zalicza się również taniec z gatunku „oriental fantasy”, pharaonic, tribal (jeśli nie ma oddzielnej kategorii „tribal”), tabla-solo (jeśli nie ma oddzielnej kategorii „tabla-solo”), comedy bellydance (jak wyżej).

Jaką muzykę można wykorzystać w kategorii „show-belly dance”?

Zgodnie z regulaminem muzyka w tej kategorii powinna zawierać motyw orientalny, jednakże w praktyce wykorzystywany jest każdy rodzaj muzyki, nawet zupełnie nieorientalna (rock, hip-hop, muzyka poważna itp.) Ważne, by wybór muzyki był czytelnie umotywowany i spójny z charakterem tańca i kostiumu (przykład negatywny: taniec ze skrzydłami w standardowym stroju orientalnym do piosenki „I will always love you” Whitney Houston – „bo mi się podoba ta piosenka”). 🙂

Przy ilu uczestnikach w danej kategorii wprowadzany jest półfinał?

Zgodnie z regulaminem w przypadku powyżej 10 osób. Jednak często sędzia główny zezwala zawyżyć tę liczbę i dopuszcza do finału kategorie o liczebności nawet do 14 osób. Uczestnicy będą powiadamiani o prawdopodobieństwie półfinału odpowiednio wcześniej.

Co tańczyć w półfinale?

W półfinale wykonuje się 1 minutę tańca do muzyki własnej. Najczęściej wykorzystuje się pierwszą minutę finałowego układu, jednak może być to zupełnie inna choreografia, do innej muzyki – nie ma to wpływu na ocenę. Nie ma również obowiązku zmiany kostiumu.

Jak się zgłosić do konkursu?

Należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy orientalchampionship@gmail.com do 20 czerwca 2014 według schematu:

– Imię i nazwisko

– Data urodzenia

– Kategoria

– Kraj/miasto

– Mail/telefon

– Nazwa szkoły/klubu

– Instruktor

– Autor choreografii

Do maila należy dołączyć plik mp3 z utworem do występu, podpisany wg schematu „nazwisko_imię_kategoria” np. kowalska_anna_amatorzypoczatkujacy.mp3. W przypadku kategorii „kandydaci na profesjonalistów” i „profesjonaliści” należy oddzielnie wymienić choreografa klasyki i folkloru.

Po co mam podawać autora choreografii?

Liga prowadzi nie tylko ranking tancerzy, ale również ranking choreografów i instruktorów. Te informacje nie są podawane ze sceny – tancerz jest wywoływany wyłącznie po imieniu i nazwisku.

Nie należę do żadnej szkoły i sama układam sobie choreografie. Jak mam wypełnić zgłoszenie?

W takim wypadku pod hasłem „szkoła”, „instruktor” i „autor choreografii” należy wymienić własne nazwisko. Ta kwestia nie ma żadnego wpływu na ocenę – na kartach sędziowskich znajdują się wyłącznie imiona i nazwiska tancerzy.

Chcę wysłać zgłoszenie, ale jeszcze nie wybrałam muzyki. Czy mogę ją dosłać później?

Oczywiście, jednak należy pamiętać o ostatecznym terminie – do 30 czerwca. Prosimy również o zaznaczenie w tytule maila „Muzyka do występu”. Po ostatecznym terminie, w przypadku braku muzyki i kontaktu z uczestnikiem – zostanie on skreślony z listy konkursowiczów.

Mam więcej niż 35 lat… Czy koniecznie muszę startować w „seniorach”?

Kategorie „seniorzy” i „grandseniorzy” są absolutnie dobrowolne. Jeśli czujesz się na siłach współzawodniczyć z tancerkami w przedziale wiekowym 18-34 lata, możesz startować w kategorii „dorośli”.

Do jakiej muzyki można tańczyć w „debiucie”?

W „debiucie” wykonuje się klasyczny taniec arabski, jednak zasady doboru muzyki są łagodniejsze, niż w kategoriach rankingowych. Można tańczyć zarówno do utworów klasycznych wykonawców (również instrumentalnych), jak i do współczesnych pieśni lirycznych lub pop. Nie zaleca się jedynie utworów w aranżacji techno i czystego drum solo.

Czy w kategorii „folklor” można wykonywać beledi i shaaby?

Tak, tylko w folklorystycznym stylu i w odpowiednim do tego stylu kostiumie (galabija). Jeśli uczestnik zamierza wykonać np. street shaaby we współczesnym kostiumie (dżinsy + top), powinien się zarejestrować do kategorii „show”.

Jakie gatunki można tańczyć w kategorii „folklor”?

Wszystkie tańce ludowe i narodowe krajów arabskich: Egiptu (saidi, beledi, haggala, bum-boti, nubijski itd.), Zatoki Perskiej (chalidżi, iraki, bandari), Maghrebu (tunezyjski, algierski, marokański…). Do tej kategorii zaliczane są również „pseudo-folklorystyczne” tańce sceniczne, takie jak melaya-leff, andaluzyjski, iraki.

Co kryje się pod kryteriami oceny „obraz”, „maniera” itp.? Co dokładnie jest oceniane?

W celu wyjaśnienia tej kwestii zapraszamy do lektury artykułu Ewy Dziedziniewicz (Zainy) na forum belly-dance.pl http://www.belly-dance.pl/forum/showthread.php/4979-Po-dw%C3%B3ch-stronach-stolika-s%C4%99dziowskiego-o-ocenianiu-i-byciu-ocenianym-na-konkursach-belly-dance-s%C5%82%C3%B3w-kilka Zaina, jako licencjonowany sędzia Ligi Profesjonalistów opisuje system oceniania i udziela cennych porad na temat przygotowania do występu konkursowego.

Czy po konkursie mogę gdzieś obejrzeć moją punktację?

Tak, punktacja jest do wglądu, po każdym konkursie jest publikowana na stronie Ligi Profesjonalistów.  http://bellydanceliga.ru/index.php/2011-01-31-13-32-31