Scena

6 m głębokości i 8 m szerokości
Podłoga na scenie jest drewniana.